land-of-birds-and-comics:

land-of-birds-and-comics:

i post domestic ducks, it’s what i do